Vilkår og betingelser for bruk av nettstedet og tjenester levert av my-hus.no (My Bygg AS):

 

  1. Opphavsrett

Når du deler skissene dine med oss, er det viktig at du forsikrer deg om at de ikke er kopier av annen arkitektur som kan bryte med opphavsrettsloven. Vi verdsetter originalitet og unikhet i vårt arbeid, samtidig som vi respekterer intellektuell eiendom. Dersom du er usikker på opphavsretten til noen elementer i skissene, oppfordrer vi deg til å søke tillatelse fra rettighetshaverne før du deler dem med oss.

Tegningene av våre arkitekttegnede eneboliger er kun til bruk i markedsføring for å illustrere vår unike designfilosofi og planlegging. Opphavsretten til disse tegningene er beskyttet i henhold til gjeldende opphavsrettslovgivning. Vi oppfordrer interesserte parter til å kontakte oss for mer informasjon om bruken av disse tegningene. Ved å begrense bruken av tegningene til markedsføring sikrer vi en forsvarlig beskyttelse av våre opphavsrettigheter og vår engasjement for kreativitet.

  1. Endringer av vilkår

Vi reserverer oss retten til å gjøre endringer i disse vilkårene med jevne mellomrom etter eget skjønn. For å holde deg oppdatert på eventuelle endringer, oppfordrer vi deg til å regelmessig gjennomgå vilkårene. Vi tar våre brukeres behov og rettigheter på alvor, og derfor vil vi alltid gi deg varsel om vesentlige endringer i vilkårene. Dette vil gi deg muligheten til å forstå hvordan endringene påvirker din bruk av tjenestene våre, slik at du kan tilpasse deg i tråd med de nye vilkårene. Vårt mål er å sikre at våre tjenester er transparente, rettferdige og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

  1. Kansellering av kjøp

Ved kansellering av kjøp blir ikke forskuddsbetalingen refundert. Vi vil gjøre oppmerksom på at forskuddsbetalingen ikke kan tilbakebetales, da den brukes til å sikre og reservere produktene eller tjenestene for deg. Vi oppfordrer derfor våre kunder til å nøye vurdere kjøpet før de foretar en forskuddsbetaling. Dersom du har spørsmål eller trenger ytterligere informasjon om våre avbestillingsvilkår, er du velkommen til å kontakte oss, og vi vil gjerne hjelpe deg.

  1. Retur / angrefrist

Ved kjøp av en av våre tjenester, erkjenner og aksepterer du følgende vilkår:

  • Det er ditt ansvar å nøye lese gjennom hele tilbudet før du tar en forpliktelse til å bestille. Vi anbefaler sterkt at du setter deg grundig inn i detaljene i tilbudet, inkludert vilkår, betingelser, og eventuelle begrensninger, for å sikre at tjenesten oppfyller dine behov og forventninger.
  • Når du går videre med bestillingen, inngår du en juridisk bindende kontrakt for å kjøpe den valgte tjenesten fra oss. Ved å fullføre kjøpsprosessen forplikter du deg til å oppfylle betalingsforpliktelsene og følge eventuelle spesifikke vilkår som gjelder for den valgte tjenesten.

Vi oppfordrer alle våre kunder til å ta seg tid til å gjøre grundig research og stille eventuelle spørsmål før de bekrefter kjøpet. Dersom du trenger ytterligere informasjon eller har noen spørsmål om våre tjenester eller vilkår, er vårt team mer enn villig til å bistå deg. Vi verdsetter gjensidig tillit og gjør vårt beste for å tilby deg en enestående opplevelse når du velger å handle med oss. 

  1. Priser

På nettsiden vår er prisene for våre tjenester og produkter tydelig oppført. Vennligst merk at vi forbeholder oss retten til å endre prisene for produktene når som helst, og vi kan også korrigere eventuelle prisfeil som kan oppstå utilsiktet.

Vi ønsker å være så transparente som mulig når det gjelder prisendringer, spesielt når det gjelder tegninger. Derfor vil vi alltid gi deg et varsel på forhånd dersom det blir gjort endringer i prisen for tegningene våre. Dette gir deg muligheten til å være oppdatert og ta en informert beslutning før du foretar kjøp. Våre priser finer du her https://my-hus.no/arkitekttjenester-og-byggesoknader-pris/

  1. Betalingsplan

Forskuddsbetaling 50%, 40% etter byggesøknadstegninger er ferdig, 10% etter søknaden er sendt til kommune.

Beløpet mindre enn 25 000 inkl. moms faktureres 100 % på forskudd.

Bestilling av arkitektonisk prosjektering betales 50 % før igangsetting og 50 % etter ferdigstilling.

Administrasjon gebyr – 79 nok per bestilling.

Purring – 49nok per faktura. Automatisk betalingspåminnelse.

***** Alle tegninger leveres i PDF file. Konvertering til DWG, IFC format – gjeldende gebyr. DWG,

IFC leveres kun .zip file!

****** Du eier tegningene og kan bruke dem fritt på ditt prosjekt. Du har ikke mulighet for å bruke

dem på andre tomter enn den som er avtalt ved bestilling. my-hus.no (My Bygg AS) står fritt til å

selge tegningene videre samt bruke tegningene som reklame i sine kanaler. Dersom du ønsker å

reservere deg mot at vi kan benytte tegningene fritt kan du kjøpe dem til odel og eie for kr 6 000,

eks. moms i tillegg. 

  1. Bestilling.

For å benytte vår nettside og/eller motta våre tjenester må du være minst 18 år gammel og ha juridisk myndighet til å inngå bindende avtaler. Ved å bruke vår nettside og/eller ta imot våre tjenester, bekrefter og garanterer du at du oppfyller alders- og myndighetskravene og har rett og frihet til å akseptere disse vilkårene som en bindende avtale.

Videre er det ditt ansvar å forsikre deg om at bruken av vår nettside og/eller mottak av tjenester er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter i ditt juridiske område. Du erkjenner og aksepterer at du ikke har rett til å bruke vår nettside og/eller motta tjenester hvis slik bruk eller tilgang er forbudt under noen gjeldende lov, forskrift eller regulering som gjelder for deg.

Vi forbeholder oss retten til å nekte tjenesteytelse eller tilgang til nettsiden uten ansvar overfor deg hvis vi etter eget skjønn har grunn til å tro at du ikke oppfyller de nødvendige kravene eller at din bruk av tjenestene våre strider mot gjeldende lover og reguleringer.

 

  1. Bruk av nettsiden

Nettstedet www.my-hus.no (My Bygg AS) eies og drives av oss. Disse vilkårene og betingelsene regulerer bruken av nettstedet vårt og tjenestene vi tilbyr. Ved å gå inn på eller bruke nettstedet og tjenestene våre, bekrefter du at du har lest, forstått og akseptert å følge disse vilkårene. De utgjør en bindende avtale mellom deg og oss.

Takk for at du valgte my-hus.no (My Bygg AS). Dersom du har spørsmål eller bekymringer vedrørende disse vilkårene, vennligst ta kontakt med oss.