Arkitekttjenester og byggesøknader pris fra my-hus.no

Prisene er gyldig fra 01.06.2023

100. Mulighetsanalyse

Artikl. Eks. mva. Inkl. mva.
101 Mulighetsanalyse
Reguleringsplan, utnyttelsesgrad, dispensasjoner, avkjørsel, VA, bygging muligheter
3,500 4,375
102 *** Forhåndskonferanse (Hjelpe i dialog med kommune) 3,500 4,375

200. Arkitekturprosjektering

Artikl. Eks. mva. Inkl. mva.
201 Tegning forslag, skisser etter mulighetsanalyse
3D bilder, fasader og utnytelse med situasjonskart
Perfekt for forhåndskonferanse eller for å  presentere prosjektet til naboer
 FRA: 9,500 11,875
202 Tegne eksisterende situasjon
3D bilder, dagens planløsninger og dagens fasader
 FRA: 9,000 11,250
203 Små Arkitekturprosjektering
Enebolig og Fritidsbolig inntil 60 m2 og 1 – 2 etasjer
Uten terreng prosjektering og støttemur
 FRA: 18,000 22,500
204 Prosjektering av enebolig etter deres ønske ut i fra deres skisser eller vårt huskatalog.  (Vi tar gjerne et teams møte for å avklare deres behov)
Byggesøknadstegninger: Enkelt 3D bilder, planløsning, fasader, snitt, terrengprofil med m.o.h høydene
 FRA: 34,000 42,500
205 Prosjektering av tomannsbolig etter deres ønske ut i fra deres skisser eller vårt huskatalog.  (Vi tar gjerne et teams møte for å avklare deres behov)
Byggesøknadstegninger: Enkelt 3D bilder, planløsning, fasader, snitt, terrengprofil med m.o.h høydene
 FRA: 38,000 47,500
206 Prosjektering av rekkehus etter deres ønske ut i fra deres skisser eller vårt huskatalog. (Vi tar gjerne et teams møte for å avklare deres behov)
Byggesøknadstegninger: Enkelt 3D bilder, planløsning, fasader, snitt, terrengprofil med m.o.h høydene
 FRA: 42,000 52,500
207 Prosjektering utleiedel
Tillegsgebyr per prosjektert utleiedel
 FRA: 6,000 7,500
208 Landskap utforming, støttemur, andre terreng prosjektering
Gjelder i vanskelige terrengforhold
 FRA: 7,000 8,750
209 Kjøp av tegning nr. 2 forutsatt identisk. Koef. 0.6
Eksemple: Identisk enebolig x 0.6 = Sum
210 Arkitektur prosjektering timepris 890 1,113
211 Arkitekttegnet enebolig, tomannsbolig, fritidsbolig eller andre bygninger pris etter avtale

300. Situasjonskart prosjektering

Artikl. Eks. mva. Inkl. mva.
300 Prosjektering situasjonskart i PDF fil. Skala 1:500 eller 1:1000 (pris per et situasjonskart) kostnader fra www.norkart.no kommer i tillegg 1,800 2,250
301 Prosjektering situasjonskart i UTM-32 koordinater system.
Skala 1:250 1:500 1:100
(pris per et situasjonskart) kostnader fra www.norkart.no kommer i tillegg
4,500 5,625
302 Oppmålingsprosjektering 4,500 5,625

400. Tekniske prosjektering (Arbeidstegninger)

Artikl. Eks. mva. Inkl. mva.
400 Vinduer & dører eksplikasjon
Markering på planen og fasader, eksplikasjon for et pristilbud
Helglass vegger ikke er inkludert i prisen.
 FRA: 2,500 3,125
401 Statikk kalkulasjon, Detaljprosjektering, Bygningsfysikk
ETTER AVTALE. SPØR OM PRIS
0 0
402 Arbeidstegninger. Dimensjonering-målsetting, etasjeskiller, dragere, taksperrer-takstoler.
ETTER AVTALE. SPØR OM PRIS
0 0
403 Overvann prosjektering  FRA: 6,000 7,500

500. 3D visualisering og fotomontering

Artikl. Eks. mva. Inkl. mva.
500 3D visualisering (Utvendig)
Valg av fasade materialer + 3D render. Leveres 3-4 bilder fra Lumion eller Twinmotion programvare. Spør om eksempler
 FRA: 7,000 8,750
501 Fotorealistisk 3D visualisering (Utvendig)
Fotorealistisk 3D render. Leveres 3-4 bilder. 3D Max, Enscape, Adobe illustratør programvare. Spør om eksempler.
 FRA: 15,000 18,750
502 Interiør visualisering (Innvendig)
Profesjonelle og realistiske interiørvisualiseringer. Per Bilde
 FRA: 3,600 4,500
503 Visualisering ovenfra på bildet
Vi skal sette bygninger på dronebildet. Per Bilde
 FRA: 3,150 3,938
504 Fotomontering
Lage bilde av området  Per Bilde
 FRA: 3,500 4,375

600. Byggesøknader

Artikl. Eks. mva. Inkl. mva.
600 Ansvarlig søker tjeneste My Bygg AS 15,000 18,750
601 Søknad om rammetillatelse
Tillegg per ekstra boenhet over 3 – 2,000 eks. mva
12,000 15,000
602 Ett trinns søknad – Enkelt tiltak (opp til 4 ansvarsretter) 15,000 18,750
603 **Tiltak med mer enn en dispensasjon eller innhenting av uttalelse fra offentlig myndigheter (vegvesen, byantikvaren, fylkeskommune osv.) 20,000 25,000
604 Søknad om igangsettingstillatelse opp til 4 ansvarsretter etter rammetillatelse. 8,000 10,000
605 Søknad uten ansvarsrett  FRA: 6,800 8,500
606 Endring av gitt tillatelse  FRA: 4,000 5,000
607 Søknad om mindre endringer                                                 TIME PRIS 0 0
608 Søknad om seksjonering 10,000 12,500
609 Tillegg dispensasjonssøknad 3,000 3,750
610 Tillegg per ekstra boenhet over 3 2,000 2,500
611 Tillegg per ekstra ansvarsrett 1,500 1,875
612 Søknadsprosessen timepris 1,390 1,738

700. Ferdigattest

Artikl. Eks. mva. Inkl. mva.
701 Ferdigattest  FRA: 4,000 5,000
702 Endringstillatelse, midlertidig brukstillatelse
Tegning kostnader kommer i tillegg
 FRA: 3,000 3,750
703 Sluttrapport med avfallsplan for nybygg
Gjelder bygninger større enn 300 kvm bruksareal (BRA), og storrenovasjon
 FRA: 3,500 4,375

800. Andre tjenester

Artikl. Eks. mva. Inkl. mva.
801 Befaring av tomten (30km rundt Bergen) 2,500 3,125
802 Leveranse Beskrivelse
Beskrivelse angir et ønsket leverings omfang. Greit for å få tilbud fra byggmester
 FRA: 1,800 2,250
803 ***** Konvertering til DWG, IFC format file. 1,200 1,500
804 ****** Tegningsrettigheter. Bruke tegninger i andre prosjekter. 6,000 7,500

900. Kartpakke fra Norkart AS

Artikl. Eks. mva. Inkl. mva.
900 Digitale kartpakke til Revit med UTM-32 koordinater 4,100 5,125
901 Basiskart eller eiendomskart med grenser i PDF fil 450 563
902 Ledningskart Vann og avløp.
(Kun kommunale ledninger, ikke privat ledninger)
450 563
903 Tegninger fra kommune arkiv. Dagens situasjon. 900 1,125
904 E-byggesak. Digital nabovarsel og søknad via Altinn
Engangs avgift fra oppstart til ferdigattest
1,500 1,875

NB! Alle tilbud inkluderer ikke kommune gebyrer for tillatelser, tilkobling til VA, samt andre avgifter

Les mer om arkitekttjenester og byggesøknader pris

 ARKITEKT | BYGGESØKNADER | 3D-VISUALISERING | PREFAB – ELEMENTER | VARMELØSNINGER | BLI PARTNER