Hva koster en arkitekt?

 

Hva koster en arkitekt? Kostnaden ved å leie en arkitekt i Norge kan variere avhengig av flere faktorer, inkludert prosjektets kompleksitet, arkitektens erfaring og omdømme, og de spesifikke tjenestene som kreves. Arkitekter i Norge tar vanligvis betalt basert på en prosentandel av den totale bygge kostnaden eller en fast avgiftsstruktur.

 
 

hva koster en arkitekt

 

Gjennomsnittlig sett kan honoraret for arkitekturtjenester i Norge ligge i området 5% til 10% av den totale bygge kostnaden. Det er imidlertid viktig å merke seg at dette bare er en omtrentlig prisramme, og de faktiske honorarene kan variere.

For mindre prosjekter eller spesifikke tjenester som konsultasjoner eller designskisser kan arkitekter ta en timesats. Timesatsen for arkitekter i Norge kan variere fra rundt 1000 NOK til 1800 NOK per time, avhengig av arkitektens erfaring og ekspertise.

Det anbefales å kontakte flere arkitekter i ditt område og diskutere dine spesifikke prosjektkrav for å få nøyaktige kostnadsestimater. De kan gi deg detaljerte forslag og kostnadsoppdelinger basert på omfanget av prosjektet ditt.

Hva koster å tegne en enebolig? Arkitekt pris?

Kostnaden for å tegne en enebolig i Norge kan variere betydelig avhengig av en rekke faktorer, inkludert størrelsen på boligen, kompleksiteten i designet, arkitektens erfaring og omdømme, samt regionale forskjeller.

For eksempel, hvis byggekostnadene for en enebolig er rundt 5 millioner kroner, kan arkitektens honorar være i området 120 000 til 400 000 kroner. Dette er imidlertid bare et grovt estimat, og de faktiske kostnadene kan variere betydelig.

Det er viktig å ta hensyn til at arkitektoniske tjenester vanligvis omfatter mer enn bare selve tegningen av eneboligen. De kan også inkludere andre tjenester som byggesøknader, planlegging, prosjektledelse og konsultasjoner underveis i byggeprosessen. Disse ekstra tjenestene kan påvirke totalkostnadene. Arkitektene kan gi deg detaljerte forslag og kostnadsberegninger basert på din situasjon og byggeprosjektets spesifikke krav.

Hva koster en arkitekt? Her er et eksempel på et prisforslag fra my-hus.no


Arkitekt kostnad vet tegning av ny enebolig


 • Prosjektering av enebolig etter deres ønske. – 42,500 kroner
 • Prosjektering situasjonskart i UTM-32 koordinater system – 5,625 kroner

Søknadskostnader


 • Ansvarlig søker tjeneste My Bygg AS (valgfritt) – 18,750 kroner
 • Søknad om rammetillatelse – 15,000 kroner

Kartpakke fra Norkart AS 


 • Digitale kartpakke til Revit med UTM-32 koordinater – 5,125 kroner
 • Prisen er basert på my-hus.no, du finner mer om prisene her: 

Her er noen faktorer som kan påvirke prisen på en arkitekt?

Prosjektets kompleksitet: Hvis prosjektet ditt er komplekst og krever mye grundig arbeid, kan det påvirke prisen på arkitekten. For eksempel, hvis du planlegger å bygge en arkitektonisk kompleks eller energieffektiv bygning, kan det kreve ekstra tid og innsats fra arkitekten.

 • Varigheten av prosjektet: Hvis prosjektet tar lang tid å fullføre, kan det også påvirke prisen.
 • Arkitekten kan måtte bruke flere timer på prosjektet, og det kan gjenspeiles i prisen.
 • Omfanget av tjenestene: Prisen avhenger også av hvilke tjenester som er nødvendige. Hvis du ønsker at arkitekten skal utføre flere oppgaver, som interiørdesign, bygging fysikk, tekniske prosjektering, statikkalkulasjon, kan det øke den totale prisen.
 • Regionale forskjeller: Prisnivået kan variere litt avhengig av regionen i Norge. For eksempel kan arkitektprisene være litt høyere i større byer eller dyrere områder sammenlignet med mindre byer eller mer avsidesliggende områder.

Alle disse faktorene kan påvirke prisen på en arkitekt i Norge. Det er viktig å diskutere prosjektet ditt med potensielle arkitekter og få detaljert informasjon om priser og tilbud, slik at du kan ta informerte beslutninger.

Arkitekt pris

Hva koster en arkitekt? Her vil vi gi noen eksempler, men disse er bare omtrentlige verdier:

 

 • Konsultasjoner og diskusjon av ideer: 890 NOK eks. mva per time eller 3500 NOK eks. mva for hele konsultasjonssesjonen.
 • Forprosjekt og visualisering: fra 9.500 NOK eks. mva, avhengig av prosjektets størrelse og kompleksitet.
 • Byggesøknadstegninger og byggesøknad: prisen er fra 65.000 NOK eks. mva.
 • Prosjekttilsyn og overvåking av byggefasen: pris etter avtale.
 
Vær oppmerksom på at dette kun er omtrentlige priser, og jeg anbefaler at du kontakter oss direkte for å få et uforpliktende tilbud for ditt spesifikke prosjekt og behov.