100. Mulighetsanalyse

Artikl. Eks. mva. Inkl. mva.
101 Mulighetsanalyse
Reguleringsplan, utnyttelsesgrad, dispensasjoner, avkjørsel, VA, bygging muligheter
3,500 4,375
102 *** Forhåndskonferanse (Hjelpe i dialog med kommune) 3,500 4,375

200. Arkitekturprosjektering

Artikl. Eks. mva. Inkl. mva.
201 Tegning forslag, skisser etter mulighetsanalyse
3D bilder, fasader og utnytelse med situasjonskart
Perfekt for forhåndskonferanse eller for å  presentere prosjektet til naboer
 FRA: 9,500 11,875
202 Tegne eksisterende situasjon
3D bilder, dagens planløsninger og dagens fasader
 FRA: 9,000 11,250
203 Små Arkitekturprosjektering
Enebolig og Fritidsbolig inntil 60 m2 og 1 – 2 etasjer
Uten terreng prosjektering og støttemur
 FRA: 18,000 22,500
204 Prosjektering av enebolig etter deres ønske ut i fra deres skisser eller vårt huskatalog.  (Vi tar gjerne et teams møte for å avklare deres behov)
Byggesøknadstegninger: Enkelt 3D bilder, planløsning, fasader, snitt, terrengprofil med m.o.h høydene
 FRA: 34,000 42,500
205 Prosjektering av tomannsbolig etter deres ønske ut i fra deres skisser eller vårt huskatalog.  (Vi tar gjerne et teams møte for å avklare deres behov)
Byggesøknadstegninger: Enkelt 3D bilder, planløsning, fasader, snitt, terrengprofil med m.o.h høydene
 FRA: 38,000 47,500
206 Prosjektering av rekkehus etter deres ønske ut i fra deres skisser eller vårt huskatalog. (Vi tar gjerne et teams møte for å avklare deres behov)
Byggesøknadstegninger: Enkelt 3D bilder, planløsning, fasader, snitt, terrengprofil med m.o.h høydene
 FRA: 42,000 52,500
207 Prosjektering utleiedel
Tillegsgebyr per prosjektert utleiedel
 FRA: 6,000 7,500
208 Landskap utforming, støttemur, andre terreng prosjektering
Gjelder i vanskelige terrengforhold
 FRA: 7,000 8,750
209 Kjøp av tegning nr. 2 forutsatt identisk. Koef. 0.6
Eksemple: Identisk enebolig x 0.6 = Sum
210 Arkitektur prosjektering timepris 890 1,113
211 Arkitekttegnet enebolig, tomannsbolig, fritidsbolig eller andre bygninger pris etter avtale

300. Situasjonskart prosjektering

Artikl. Eks. mva. Inkl. mva.
300 Prosjektering situasjonskart i PDF fil. Skala 1:500 eller 1:1000 (pris per et situasjonskart) kostnader fra www.norkart.no kommer i tillegg 1,800 2,250
301 Prosjektering situasjonskart i UTM-32 koordinater system.
Skala 1:250 1:500 1:100
(pris per et situasjonskart) kostnader fra www.norkart.no kommer i tillegg
4,500 5,625
302 Oppmålingsprosjektering 4,500 5,625

400. Tekniske prosjektering (Arbeidstegninger)

Artikl. Eks. mva. Inkl. mva.
400 Vinduer & dører eksplikasjon
Markering på planen og fasader, eksplikasjon for et pristilbud
Helglass vegger ikke er inkludert i prisen.
 FRA: 2,500 3,125
401 Statikk kalkulasjon, Detaljprosjektering, Bygningsfysikk
ETTER AVTALE. SPØR OM PRIS
0 0
402 Arbeidstegninger. Dimensjonering-målsetting, etasjeskiller, dragere, taksperrer-takstoler.
ETTER AVTALE. SPØR OM PRIS
0 0
403 Overvann prosjektering  FRA: 6,000 7,500

500. 3D visualisering og fotomontering

Artikl. Eks. mva. Inkl. mva.
500 3D visualisering (Utvendig)
Valg av fasade materialer + 3D render. Leveres 3-4 bilder fra Lumion eller Twinmotion programvare. Spør om eksempler
 FRA: 7,000 8,750
501 Fotorealistisk 3D visualisering (Utvendig)
Fotorealistisk 3D render. Leveres 3-4 bilder. 3D Max, Enscape, Adobe illustratør programvare. Spør om eksempler.
 FRA: 15,000 18,750
502 Interiør visualisering (Innvendig)
Profesjonelle og realistiske interiørvisualiseringer. Per Bilde
 FRA: 3,600 4,500
503 Visualisering ovenfra på bildet
Vi skal sette bygninger på dronebildet. Per Bilde
 FRA: 3,150 3,938
504 Fotomontering
Lage bilde av området  Per Bilde
 FRA: 3,500 4,375

600. Byggesøknader

Artikl. Eks. mva. Inkl. mva.
600 Ansvarlig søker tjeneste My Bygg AS 15,000 18,750
601 Søknad om rammetillatelse
Tillegg per ekstra boenhet over 3 – 2,000 eks. mva
12,000 15,000
602 Ett trinns søknad – Enkelt tiltak (opp til 4 ansvarsretter) 15,000 18,750
603 **Tiltak med mer enn en dispensasjon eller innhenting av uttalelse fra offentlig myndigheter (vegvesen, byantikvaren, fylkeskommune osv.) 20,000 25,000
604 Søknad om igangsettingstillatelse opp til 4 ansvarsretter etter rammetillatelse. 8,000 10,000
605 Søknad uten ansvarsrett  FRA: 6,800 8,500
606 Endring av gitt tillatelse  FRA: 4,000 5,000
607 Søknad om mindre endringer                                                 TIME PRIS 0 0
608 Søknad om seksjonering 10,000 12,500
609 Tillegg dispensasjonssøknad 3,000 3,750
610 Tillegg per ekstra boenhet over 3 2,000 2,500
611 Tillegg per ekstra ansvarsrett 1,500 1,875
612 Søknadsprosessen timepris 1,390 1,738

700. Ferdigattest

Artikl. Eks. mva. Inkl. mva.
701 Ferdigattest  FRA: 4,000 5,000
702 Endringstillatelse, midlertidig brukstillatelse
Tegning kostnader kommer i tillegg
 FRA: 3,000 3,750
703 Sluttrapport med avfallsplan for nybygg
Gjelder bygninger større enn 300 kvm bruksareal (BRA), og storrenovasjon
 FRA: 3,500 4,375

800. Andre tjenester

Artikl. Eks. mva. Inkl. mva.
801 Befaring av tomten (30km rundt Bergen) 2,500 3,125
802 Leveranse Beskrivelse
Beskrivelse angir et ønsket leverings omfang. Greit for å få tilbud fra byggmester
 FRA: 1,800 2,250
803 ***** Konvertering til DWG, IFC format file. 1,200 1,500
804 ****** Tegningsrettigheter. Bruke tegninger i andre prosjekter. 6,000 7,500

900. Kartpakke fra Norkart AS

Artikl. Eks. mva. Inkl. mva.
900 Digitale kartpakke til Revit med UTM-32 koordinater 4,100 5,125
901 Basiskart eller eiendomskart med grenser i PDF fil 450 563
902 Ledningskart Vann og avløp.
(Kun kommunale ledninger, ikke privat ledninger)
450 563
903 Tegninger fra kommune arkiv. Dagens situasjon. 900 1,125
904 E-byggesak. Digital nabovarsel og søknad via Altinn
Engangs avgift fra oppstart til ferdigattest
1,500 1,875
NB! Alle tilbud inkluderer ikke kommune gebyrer for tillatelser, tilkobling til VA, samt andre avgifter.

 

** I enkelte saker med mange dispensasjoner eller andre vanskelige forhold, kan det være behov å diskutere prisen. Dette er fordi det kan være tidskrevende tillegg fra kommunen og strengere krav til innhenting av dokumentasjon.

*** I saker med flere dispensasjoner er det anbefalt å ha en forhåndskonferanse med kommunen før søknaden sendes inn. Dersom det er ønskelig, kan vi stille sammen med ansvarlig søkende.

Betalingsplan.

   Forskuddsbetaling 50%, 40% etter byggesøknadstegninger er ferdig, 10% etter søknad sendt til kommune.
             Beløpet mindre enn 25 000 inkl. mva faktureres 100 % forhåndsbetaling.
             Bestilling av arkitektonisk prosjektering betales 50 % før og 50 % etter.
             Administrasjon gebyr – 79 nok per bestilling.
             Purring – 49nok per faktura. Automatisk betaling påminnelse.

***** Alle tegninger leveres PDF file. Konvertering til DWG, IFC format – gjeldende gebyr. DWG, IFC leveres kun .zip file!

****** Du eier tegningene og kan bruke dem fritt på ditt prosjekt. Du har ikke mulighet for å bruke dem på andre tomter enn den som er avtalt ved bestilling. my-hus.no (My Bygg AS) står fritt til å selge tegningene videre samt bruke tegningene som reklame i sine kanaler. Dersom du ønsker å reservere deg mot at vi kan benytte tegningene fritt kan du kjøpe dem til odel og eie for kr 6 000, eks. mva i tillegg.